Сүнсний томьёо

Сүнсний томьёо

Regular price
$20.00
Sale price
$20.00

Бид сүнсээ томьёолж чадвал цаг хугацааг буцаан, олон зүйлийг залруулчих боломжтой юу? Ижил нэртэй, ижил мэргэжилтэй, хоёр өөр хүний амьдрал...

Амьдай багшийнх нь хувь заяа амьдай шавийнх нь дотоод ертөнцийг өөрчилнө. Гэвч энэ нь тэдний өөр нэгэн амьдай, эртний сонгодог зохиолчийн хувь заяаны дам сүүдэр ч байж магадгүй...