Өчигдөр уулзъя - Бүрлээчийн монолог

Өчигдөр уулзъя - Бүрлээчийн монолог

Regular price
$20.00
Sale price
$20.00

Зохиолч Г.Аюурзанын шинэ роман ирлээ. Хүүрнэл зохиолын нэгэн элемент монолог хэлбэрээр бичигдсэн, бодол ухамсрын урсгал. Үйл явдлын хувьд "Сахиуст Хангайн нууц" романы үргэлжлэл. Мөн зохиолчийн сүүлд хэвлүүлсэн "Сүнсний томьёо" романтай ч гол баатруудынх нь амьдрал дам холбогддог. Эдгээр гурван роман нь тус тусдаа бие даасан зохиолууд боловч ийнхүү тодорхой зарим талаараа холбоотой байгаа нь ерөнхийд нь нэгэн мөчлөг зохиолуудын шинжтэй болгож байгаа юм.