Гишгэх газаргүй хөл

Гишгэх газаргүй хөл

Regular price
Sold out
Sale price
$20.00

Нэг нь зөөлөн, нөгөө нь чанга гишгэлттэй хоёр хөлийн чимээ, модон таягны "тог тог" гэх дуун, баруун жигүүрийн урт гудмаас ойртон дөхсөөр миний өрөөний үүдэн тус газар ирж Перс гарын үслэг зөөлөн хивснээ хаван ширгэх лугаа адил замхран таг чиг болоход Төр-Энх байна. Одоохон хонх дуугарна даа гэж би бодлоо... (номын хэсгээс)